BILETY I KARNETY

Sprzedaż biletów i karnetów podczas 21. edycji LAF

 

21. Akademia będzie miała charakter hybrydowy. Część będzie realizowana w Zwierzyńcu (kino plenerowe i telewizja festiwalowa), druga część w przestrzeni internetowej (na platformie vod.laf.org.pl, na stronie laf.org.pl, na naszym kanale na YouTube i Facebook'u). Projekcje plenerowe są nieodpłatne. Darmowy dostęp będzie też do materiałów edukacyjnych i tych w ramach Warsztatów Kultury Filmowej (warsztaty, prelekcje, spotkania). Filmy umieszczone na platformie będą pokazywane odpłatnie. Możliwe będzie zarówno zakupienie pojedynczego biletu w cenie 10 zł brutto, jak i zakup karnetów z dostępem na całość festiwalu w cenie 60 zł. Wszystko to będzie można zrobić przez platformę vod.laf.org.pl, która zostanie udostępniona od 1 sierpnia. Ponad połowa filmów będzie dostępna przez cały okres festiwalu i nie będzie emitowana wg harmonogramu. Część projekcji odbywać się będzie wg harmonogramu. 

Jak zakupić bilet?

Sprzedaż biletów na filmy jest prowadzona w kinach przed seansami. Koszt pojedynczego biletu to 10 zł.

Jak zakupić karnet?

Istnieje możliwość zakupienia karnetów:

Karnet można zakupić na  dwa sposoby: w przedsprzedaży na naszej stronie internetowej, klikając w przycisk „kup karnet", podczas Akademii w kasie biura organizacyjnego lub w kasach kinowych (tylko karnety 5 i 3 dniowe).

Aby zakupić karnet należy dokonać wpłaty na wskazane konto (w tytule wpisując: Imię, nazwisko, rodzaj karnetu - Letnia Akademia Filmowa) i wysłać maila na adres: akredytacja [at] laf.net.pl z potwierdzeniem wykonania przelewu.
 

Karnety upoważniają do wstępu na biletowane projekcje filmowe w liczbie:

  • Karnet pełen/klubowy - 7 biletowanych projekcji filmowych każdego dnia LAF.

  • Karnety okresowe (5-dniowy / 3-dniowy) - 5 biletowanych projekcji filmowych każdego dnia ważności akredytacji.

  • Karnety okresowe zyskują ważność wraz z odnotowaniem przez biletera kina pierwszego wejścia na seans filmowy.

  • Akredytacja prasowa - wstęp na wszystkie biletowane projekcje filmowe każdego dnia LAF. Akredytacja prasowa przysługuje wyłącznie czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego. Do wniosku należy dołączyć kopię publikacji (nagrań) z poprzedniej edycji LAF, jeśli ubiegający się był w ubiegłym roku akredytowany. Jeśli ubiega się o akredytację po raz pierwszy, oczekujemy kopii publikacji (nagrań) własnych dotyczących tematyki filmowej. Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 15.07.2018. Nie będą rozpatrywane wnioski zawierające uchybienia formalne. O przyznaniu akredytacji powiadomimy zainteresowane redakcje drogą mailową. Akredytacja prasowa jest imienna i nie może być przekazywana innym osobom, pod groźbą unieważnienia.

Wstęp na imprezy towarzyszące dla osób akredytowanych jest wolny.


Ceny akredytacji nie zawierają kosztów noclegów.