BILETY I KARNETY

Jak zakupić bilet?

Sprzedaż biletów na filmy jest prowadzona w kinach przed seansami. Koszt pojedynczego biletu to 10 zł.

Jak zakupić karnet?

Istnieje możliwość zakupienia karnetów:

Karnet można zakupić na  dwa sposoby: w przedsprzedaży na naszej stronie internetowej, klikając w przycisk „kup karnet", podczas Akademii w kasie biura organizacyjnego lub w kasach kinowych (tylko karnety 5 i 3 dniowe).

Aby zakupić karnet należy dokonać wpłaty na wskazane konto (w tytule wpisując: Imię, nazwisko, rodzaj karnetu - Letnia Akademia Filmowa) i wysłać maila na adres: akredytacja [at] laf.net.pl z potwierdzeniem wykonania przelewu.
 

Karnety upoważniają do wstępu na biletowane projekcje filmowe w liczbie:

  • Karnet pełen/klubowy - 7 biletowanych projekcji filmowych każdego dnia LAF.

  • Karnety okresowe (5-dniowy / 3-dniowy) - 5 biletowanych projekcji filmowych każdego dnia ważności akredytacji.

  • Karnety okresowe zyskują ważność wraz z odnotowaniem przez biletera kina pierwszego wejścia na seans filmowy.

  • Akredytacja prasowa - wstęp na wszystkie biletowane projekcje filmowe każdego dnia LAF. Akredytacja prasowa przysługuje wyłącznie czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego. Do wniosku należy dołączyć kopię publikacji (nagrań) z poprzedniej edycji LAF, jeśli ubiegający się był w ubiegłym roku akredytowany. Jeśli ubiega się o akredytację po raz pierwszy, oczekujemy kopii publikacji (nagrań) własnych dotyczących tematyki filmowej. Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 15.07.2018. Nie będą rozpatrywane wnioski zawierające uchybienia formalne. O przyznaniu akredytacji powiadomimy zainteresowane redakcje drogą mailową. Akredytacja prasowa jest imienna i nie może być przekazywana innym osobom, pod groźbą unieważnienia.

Wstęp na imprezy towarzyszące dla osób akredytowanych jest wolny.


Ceny akredytacji nie zawierają kosztów noclegów.

  • Grey Facebook Icon

tel. +48 81 820 08 09         e-mail: laf@laf.org.pl

2018 © laf.org.pl All rights reserved