Andrzej Werner

Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej. Pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Członek Zarządu Polskiej Sekcji PEN-Clubu.

  • Grey Facebook Icon

tel. +48 81 820 08 09         e-mail: laf@laf.org.pl

2018 © laf.org.pl All rights reserved